Druk polecenia przelewu – rozliczenie bezgotówkowe

Jedną z form płatności rozliczeń bezgotówkowych są przelewy na rachunek bankowy odbiorcy. Jest to najpopularniejszy rodzaj przelewu wykonywany za pomocą formularza przelewu. Możemy go wykonywać tradycyjnie, poprzez wypełnienie papierowego formularza i dostarczenie go do placówki powołanej do świadczenia usług obrotu pieniędzmi, na przykład banku. Możemy też posiłkować się formularzami internetowymi. Sprawdź, jakie rodzaje przelewu pozostają do twojej dyspozycji, jak wypełnić druk polecenia przelewu oraz jak zlecić przelew natychmiastowy przez Internet.

Czym jest polecenie przelewu?

Polecenie przelewu jest podstawową formą pieniężnych rozliczeń bezgotówkowych. Dokonując transakcji, zleceniodawca obciąża swój rachunek bankowy poprzez przesłanie określonej kwoty na rachunek odbiorcy, wskazanej na formularzu przelewu. Prawidłowo wysłany przelew zostaje zarejestrowany przez bank, po czym następuje przekazanie środków na wskazany numer rachunku bankowego odbiorcy. A skoro środki są przekazywane z rachunku nadawcy na rachunek odbiorcy, należy pamiętać, że według prawa bankowego płatnik może realizować przelewy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest w posiadaniu sumy pieniędzy, jaką chce przelać.

Rodzaje polecenia przelewu

Są dwa zasadnicze rodzaje przelewów pieniędzy. Pierwszy, tradycyjny, możemy dokonać, wypełniając druk polecenia przelewu. Formularze wpłaty gotówkowej lub polecenia przelewu znajdziemy w każdym banku, na poczcie, urzędzie lub innej instytucji publicznej. Wypełniony druk polecenia przelewu zanosimy do oddziału banku lub na pocztę i przy pobraniu niewielkiej opłaty za usługę, pracownik wykonuje proces realizacji przelewu. Drugim rodzajem przelewu są oczywiście płatności internetowe, w tym mobilne. Operator usług bankowych zobowiązany jest do zaksięgowania przelewu najpóźniej na następny dzień roboczy od momentu jego wpłynięcia.

Jak wypełnić druk polecenia przelewu?

Formularz możemy otrzymać bezpłatnie w bankach, na pocztach i w instytucjach publicznych, w formie standardowego, jasnoróżowego wydruku z czerwonymi elementami po jednej stronie oraz szarego po drugiej. Możemy też wydrukować formularz PDF poprzez wygenerowanie szablonu. Taki szablon znajdziemy na wielu stronach internetowych. W takim wypadku wystarczy ścignąć formularz, lewym przyciskiem myszy klikając komendę pobierz. Wypełniając część kolorową, poprzez naniesienie na wolne kratki odpowiednich danych, wypełniamy jednocześnie część szarą, która będzie dla nas dowodem przeprowadzonej transakcji. Jak wypełnić druk przelewu? Trzeba wpisać następujące dane: nazwę odbiorcy, numer rachunku odbiorcy, kwotę, walutę, numer rachunku płatnika, tytuł zobowiązania, datę oraz podpis. Formularz wypełniamy długopisem lub piórem. Pracownik banku lub poczty uzupełnia druk o swoją pieczątkę.

Jak wypełnić polecenie przelewu?

Na druku polecenia przelewu wpisujemy:

  • nazwę odbiorcy przelewu (wierzyciela; osoby, której przekazujemy środki);
  • 26-cyfrowy numer rachunku bankowego odbiorcy;
  • kwotę wraz z walutą przelewu (dla polskich rozliczeń jest to zł);
  • 26-cyfrowy numer rachunku bankowego nadawcy (zleceniodawcy);
  • tytuł zobowiązania (np. abonament, przelew środków, należność za fakturę o numerze…);
  • datę przelewu;
  • podpis nadawcy.

Ile kosztuje polecenie przelewu w banku?

Opłaty za realizację przelewu zewnętrznego zależą od placówki danej instytucji, banku lub urzędu. Przed dokonaniem przelewu warto sprawdzić cennik usług, a te kosztują zwykle kilka złotych, wahając się od 2 do nawet 10. Z tego powodu wielu klientów, zwłaszcza młodych ludzi, woli korzystać z przelewów internetowych, dokonując ich bezpośrednie ze swego konta bankowego, które są zwykle bezpłatne.

Przelewy online – szybkie wpłaty i wypłaty krajowe i zagraniczne

Oprócz tradycyjnego przelewu bankowego klienci mogą korzystać z przelewów internetowych, dużo szybszych oraz nieporównywalnie tańszych, a często i bezpłatnych. Zasada jest taka sama jak w przypadku wydrukowanego formularza. Po umieszczeniu danych osobowych i numeru konta bankowego wierzyciela, następuje rozliczenie pieniężne. Taka forma przelewu wydaje się dogodniejsza i bezpieczniejsza, zwłaszcza jeśli zlecamy przelew obliczony na dużą sumę pieniędzy. Warto też dowiedzieć się kiedy przelew do nas dotrze. Przyjrzyjmy się rodzajom przelewów online:

Co to jest polecenie przelewu Elixir i Express Elixir?

Przelew Elixir to standardowy przelew międzybankowy, a jego cechą charakterystyczną są trzy sesje rozliczeniowe (dla przelewów wchodzących i dla osobno przychodzących), odbywające się w każdy dzień powszedni. Z kolein przelew Express Elixir to przelew natychmiastowy, w przeciwieństwie do standardowego bank pobiera za niego opłatę. Niemniej przelew ten odbywa się bez względu na sesje, a trwa zaledwie kilka minut, a nawet sekund.

Co to jest polecenie przelewu BLIK?

Oczywiście chodzi o przelew dokonywany za pomocą aplikacji mobilnej. Zaletą takich usług jest to, że przesyłanie pieniędzy jest dokonywane natychmiastowo, z wyłączeniem sesji międzybankowych charakterystycznych dla systemu Elixir, i bezpłatnie. Każdy bank powinien mieć swoją aplikację mobilną na telefon, zaszyfrowaną dodatkowymi zabezpieczeniami.

Co to jest polecenie przelewu Sorbnet?

To przelewy prowadzone dla transakcji uwzględniających transfer wysokich kwot w czasie rzeczywistym. Tymi przelewami zajmuje się Narodowy Bank Polski systemu SORBNET2 i realizowane w dni robocze, obciążone dodatkową opłata dla banku. Warto dodać, że przelewy dokonywane tym systemem dla rachunków założonych w innym banku niż nasz obsługiwane są w zaledwie godzinę.

Co to jest polecenie przelewu SEPA?

Jest to przelew zagraniczny, który zrealizujesz w krajach UE oraz do krajów Skandynawii, San Marino, Monako, Lichtensteinu, Andory. Aby wykonać przelew SEPA, potrzebujesz numeru konta IBAN odbiorcy oraz kodu SWIFT/BIC jego banku. Dlatego zapoznaj się z dostępnymi w Internecie tabelami kodów SWIFT/BIC. Pamiętaj o zasadnie tworzenia numeru konta IBAN – poprzez dodanie literowego kodu kraju przed numerem rachunku.

Jak zrobić polecenie przelewu w Subiekt?

Subiekt sporządza i drukuje polecenia przelewów. Jeśli chcesz wygenerować rachunek, wybierz zakładkę faktury zakupu, wybierz bank, a następnie wpisz numer rachunku zleceniodawcy i odbiorcy. Aby przelać środki, wybierz opcję dodaj wypłatę, ustaw datę przelewu, kwotę i tytuł przelewu.