Krajowy Rejestr Długów – jak sprawdzić, czy jestem w KRD?

Krajowy Rejestr Długów to przedsiębiorstwo, które zajmuje się gromadzeniem i udostępnianiem informacji na temat zadłużeń firm oraz konsumentów. Prowadzi bazę, w której można sprawdzić zarówno siebie, jak i np. potencjalnego kontrahenta. Jak z niego korzystać?

Jeśli masz niespłacone zobowiązania, możesz trafić na listę KRD, ale tylko pod pewnymi warunkami. Sprawdź je. Zobacz, jak za darmo sprawdzić swoje wpisy w Krajowym Rejestrze Długów. Dowiedz się, jak je usunąć. Jak KRD wpływa na zdolność kredytową? Poznaj odpowiedzi z naszego artykułu.

Co to jest Krajowy Rejestr Długów?

krd jak sprawdzić siebie

Krajowy Rejestr Długów to baza, w której znajdziemy informacje na temat zarówno firm, jak i osób fizycznych. Znajdziemy tam przede wszystkim informacje o zadłużeniach. Jednak na liście mogą się pojawić również pozytywne wpisy do KRD.

Usługi oferowane przez KRD to:

 • możliwość wpisania osoby, która jest u ciebie zadłużona na listę KRD;
 • możliwość sprawdzenia dowolnej formy w Polsce;
 • ustawienie powiadomień SMS lub e-mail – zostaniesz natychmiast poinformowany, gdy pojawi się wpis o wskazanej przez ciebie firmie;
 • możliwość sprawdzenia kto wyszukiwał ciebie lub twoją firmę w ciągu ostatnich 12 miesięcy;
 • oferta dla klientów instytucjonalnych;
 • oferta dla dużych firm i korporacji;
 • raport o sobie;
 • monitoring własnej firmy.

Krajowy Rejestr Zadłużonych

Ze względu na podobną nazwę, z Krajowym Rejestrem Długów można pomylić Krajowy Rejestr Zadłużonych. Ten drugi jednak jest nie przedsiębiorstwem, a jawnym systemem prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości. Znajdziesz w nim informacje dotyczące osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną:

 1. wobec których są lub były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne, upadłościowe oraz postępowania w sprawach orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;
 2. wobec których była prowadzona egzekucja sądowa lub administracyjna i została ona umorzona z powodu jej bezskuteczności;
 3. osób fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Kto może trafić na listę KRD online?

Przede wszystkim, należy pamiętać, że na listę KRD nie trafia się automatycznie. Aby znaleźć się w Krajowym Rejestrze Dłużników, trzeba zostać zgłoszonym do niego przez wierzyciela. Oznacza to, że brak wpisu na nasz temat w bazie, wcale nie musi oznaczać, że nie mamy żadnych długów, a jedynie, że nasi wierzyciele nie postanowili takiego wpisu sporządzić.

To mówiąc, nie każdego dłużnika możemy zgłosić do KRD. Żeby osobę można było wpisać do rejestru dłużników, musi ona:

 1. zalegać z zapłatą przeterminowanego zobowiązania o kwocie najmniej 200 zł;
 2. zalegać z zapłatą minimum 60 dni od momentu;
 3. musi upłynąć co najmniej 1 miesiąc od upomnienia dłużnika o zaległych należnościach w formie listu poleconego z wezwaniem do zapłaty.

W rejestrze mogą się pojawić osoby zadłużone z tytułu:

 • kredytów, pożyczek i leasingów;
 • zadłużeń pozakredytowych jak np. nieopłaconej polisy ubezpieczeniowej, czy nieopłaconych rachunków za gaz;
 • zobowiązać w instytucjach publicznych jak np. mandat;
 • innych zobowiązań finansowych.

Jak sprawdzić siebie w KRD za darmo?

Zastanawiasz się sprawdzić KRD bez żadnych opłat? Jeśli jesteś konsumentem, jest to możliwe dzięki ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Jeśli chcesz poznać informacje o samym sobie zawarte w Krajowym Rejestrze Długów, możesz to zrobić nieodpłatnie raz na 6 miesięcy. Gdybyś chciał to sprawdzać częściej, musisz za to dodatkowo zapłacić.

Listę dłużników, imiona i nazwiska lub nazwy ich firm, możesz przeglądać odpłatnie. Sprawdzanie swoich kontrahentów to powszechna praktyka wśród dużych firm. Oczywiście z rejestru KRD korzystają przede wszystkim kredyto- i pożyczkodawcy.

Krajowy Rejestr Długów sprawdź swój PESEL

Jeśli jesteś konsumentem (a nie przedsiębiorcą) i chcesz po PESEL-u znaleźć wpisy o sobie w rejestrze KRD, musisz użyć dedykowanej strony. Po przejściu na konsument.krd.pl wystarczy się zarejestrować i potwierdzić swoją tożsamość.

Kiedy będziesz już mieć utworzone konto, zaloguj się i z górnego menu wybierz opcję “Sprawdzanie”, a następnie “Sprawdź, czy jesteś wpisany do Krajowego Rejestru Długów”.

Jak usunąć wpisy z KRD?

Wpis z KRD może usunąć wierzyciel, który w pierwszej kolejności zamieścił taki wpis w bazie. Jest to możliwe w określonych przypadkach.

 1. Spłata długu. Jeśli należności zostały uregulowane, wierzyciel ma obowiązek wystąpić o usunięcie dłużnika z bazy w ciągu 14 dni. Jeśli spłata jest częściowa, musi wystąpić z wnioskiem o aktualizację informacji w spisie.
 2. Zbycie należności. Gdy wierzyciel zbywa należność, musi złożyć wniosek o usunięcie wpisu.
 3. Upływ 3 lat od ostatniej aktualizacji.
 4. Wpis w ogóle nie powinien powstać. Jeśli wpis został utworzony bezpodstawnie, w KRD można złożyć zarzut, który zostanie rozpatrzony w ciągu 21 dni.

KRD a zdolność kredytowa   

Wiesz już najważniejsze rzeczy o KRD – jak sprawdzić rejestr, czym on tak naprawdę jest i jak usunąć z niego wpisy. Dlaczego to takie ważne? Krajowy Rejestr Długów to jedno ze źródeł, na jakim opierają się banki, sprawdzając naszą zdolność kredytową. Jeśli jesteśmy wpisani do KRD, raczej nie ma co liczyć na kredyt czy pożyczkę.