Jak sprawdzić, kto jest właścicielem numeru konta bankowego?

Rośnie liczba entuzjastów płatności online. Internet bardzo ułatwił proces dokonywania przelewów. Dzięki transakcjom internetowym rozliczamy rachunki, jak również płacimy za towary i usługi. Po kilku kliknięciach nasze środki przelewane są na rachunek bankowy odbiorcy. Zgodnie z ustawą o usługach płatniczych z 19 sierpnia 2011 r nie musimy już podawać danych osobowych, teraz wystarczy tylko znać numer konta bankowego. Ta sytuacja rodzi jednak pytanie, co zrobić w przypadku pomyłki? W końcu, jeśli nie jesteśmy pewni, czy poprawnie wpisaliśmy numer lub gdy płatności dokonujemy pierwszy raz, a nic nie wiemy o właścicielu konta bankowego. Sprawdź, jak się chronić przed omyłkowym przelewem oraz co należy zrobić, aby dowiedzieć się, kto jest odbiorcą naszych pieniędzy i co trzeba zrobić w przypadku, gdy nie dokonał przelewu zwrotnego.

Błędne przelewy bankowe – bolączka dzisiejszych banków

Od czasu wprowadzenia ustawy RODO prawo bankowe zaostrzyło się. Instytucje bankowe mają obowiązek chronienia dane swoich klientów. Z tego powodu zabrania się przekazywania danych osobom trzecim i niepożądanym instytucjom. Mimo to rośnie liczba oszustów, którzy nie przepuszczą okazji, aby wyłudzić nasze pieniądze. Łatwość w dokonywaniu zakupów za pośrednictwem Internetu stwarza doskonałe warunki – dla oszustów, jak i zwykłych ludzkich pomyłek. Kiedy nie znamy tożsamości właściciela konta, a musimy dokonać przelewu dużej kwoty pieniędzy, budzi się w nas słuszny opór – bo co, jeśli…? I bardzo dobrze, bo w przypadku, gdy w grę wchodzą duże pieniądze, powinniśmy zachować absolutną czujność. Zdrowy rozsądek i wiedza okazują się kluczowe w przypadku internetowych płatności. Czasem odrobina sceptycyzmu może nas uchronić przed niepożądanymi skutkami kilku zaledwie, nieprzemyślanych kliknięć.

Jak ochronić się przed pomyłką?

Rada wydaje się nad wyraz prosta – najlepiej prześledzić cyfra po cyfrze numer konta bankowego, na który zamierzamy przesłać pieniądze. Zwłaszcza jeśli dokonujemy dużego przelewu. Nawet gdybyśmy mieli zrobić to trzy razy, warto pamiętać, że sama czynność zajmie nam raptem kilka minut, a może uchronić nas przed nieprzyjemnymi konsekwencjami w przyszłości. Stres, długi czas oczekiwania, niepokój o nasze środki czy o dane osobowe, a w razie najgorszego scenariusza – dociekanie swoich praw przed sądem – z pewnością nie są warte pośpiechu. Jeśli możesz, skopiuj numer konta bankowego i wklej w formularz; w ten sposób unikniesz sytuacji, w której naciśniesz sąsiedni klawisz, zamiast prawidłowego. Jeśli zaś się nie da, wpisuj numer ręcznie, najlepiej głośno wymawiając każdą cyfrę. Dla pewności poproś kogoś, by odczytał ciąg cyfr konta bankowego, a ty na bieżąco sprawdzaj, czy się zgadzają.

Jak sprawdzić właściciela konta bankowego?

W Internecie łatwo znaleźć bazy, które zidentyfikują dane konto i przypiszą je do konkretnego banku. Warto też pamiętać, że w rachunku klienta bankowego ukryty jest uniwersalny czterocyfrowy kod, będący identyfikatorem. Są to cyfry z pozycji 3 do 6. W razie potencjalnej pomyłki, dowiemy się, który bank otrzymał nasze pieniądze.

Kto może sprawdzić dane właściciela konta bankowego?

Prawda jest brutalna, bo zgodnie z RODO, dane bankowe, które są danymi wrażliwymi, podlegają tajemnicy bankowej, a co za tym idzie, dostęp do nich ma tylko policja lub prokuratura. Jeśli osoba, wobec której mamy podejrzenie, że jest oszustem nie chce oddać naszych środków, mamy prawo dociekać swych praw na drodze sądowej. Wtedy następuje zawieszenie zachowania tajemnicy bankowej. W uzasadnionych przypadkach bank przekazuje dane odbiorcy klientowi lub organom ścigania. Jednak czy zawsze pomyłkowe przesłanie pieniędzy na błędny numer musi skończyć się sprawą sądową? Okazuje się, że nie. Jeśli odkryliśmy, że zrobiliśmy błędny przelew, możemy wystąpić do banku odbiorcy z prośbą o ujawnienie danych. Jednak mamy też nieco prostszą możliwość. Ostatecznie zdarza się, że osoba ta może nie zauważyć pomyłki od razu.

Jak znaleźć właściciela konta bankowego?

Najlepiej powiadomić nasz oddział banku o błędzie. Bank niezwłocznie powiadomi odbiorcę o zaistniałej pomyłce. Na odbiorcy spoczywa bezwzględny obowiązek zwrócenia dodatkowej gotówki na podany przez bank rachunek. Konsekwencje braku dostosowania się do żądania są wystarczająco nieprzyjemne, by przeraziły właściciela rachunku bankowego. Należna suma powinna zostać oddana w ciągu 30 dni roboczych, a jeśli klient uchyla się od tego obowiązku, wtedy możemy wezwać policję.

Jak ochronić się przed oszustwem?

Pomyłki zdarzają się często, lecz jak zabezpieczyć się przed potencjalnym oszustwem? Dokładny numer rozliczeniowy znajdziemy na fakturze, w regulaminie sklepu internetowego, na rachunku czy umowie. Dokonując płatności online, warto zachować szczególną czujność. W przypadku sklepu internetowego mamy możliwość sprawdzenia regulaminu i prześledzenia podstawowych danych: REGON, KRS, adres firmy, adres oddziałów, dane kontaktowe, nazwę firmy lub osoby prywatnej prowadzącej sklep, powinniśmy też znaleźć kod SWIFT dla danego rachunku bankowego oraz IBAN, czyli międzynarodowy standard numeracji kont bankowych. Jeśli regulamin nie budzi naszych zastrzeżeń, możemy być pewni, że trafiliśmy na godną zaufania firmę. Warto tez spojrzeć na opinie użytkowników, jakie doświadczenia mają z danym sklepem – jeśli sklep prowadzą oszuści, w opiniach na pewno zajdziesz ostrzeżenia. Podobnie sprawa się ma w przypadku prywatnych sprzedających na aukcjach internetowych. Warto sprawdzić, jak długo dane konto istnieje na platformie, jakie ma opinie i jakim cieszy się statusem. Jednak, co jeśli stało się; wiemy, że osoba, na której konto wysłaliśmy przelew, nie zwróciła naszych pieniędzy. Co wtedy? Najlepiej pozostać w porozumieniu z naszym bankiem. Banki nasz oraz bank odbiorcy muszą ze sobą współpracować i przekazywać sobie nawzajem dane klientów.

Jak ustalić właściciela konta bankowego, jeśli jest oszustem?

W przypadku, gdy chodzi o dochodzenie roszczeń, trzeba być maksymalnie precyzyjnym. Złóż reklamację do banku. Napisz dokładną kwotę, datę transakcji, dane swoje i odbiorcy. Przyda się też potwierdzenie (dokument można łatwo wygenerować, klikając odpowiednią komendę w historii przelewów). Wyślij zawiadomienie na policję, osobiście lub mailem. Zawiadomienie wpłynie do prokuratury, która zleci śledztwo policji. W przypadku, gdy do sądu wpłynie więcej takich spraw, policja będzie wiedzieć, że ma do czynienia z przestępczością zorganizowaną.

Kto jest posiadaczem rachunku bankowego?

Konto bankowe może posiadać każda osoba prawna, np. osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub spółka. Mogą to być również osoby prawne, w tym spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielnie, fundacje i stowarzyszenia.

Czy znając numer konta bankowego można się do niego włamać?

W takim przypadku podanie numeru konta bankowego jest zazwyczaj bezpieczne. Należy jednak zachować ostrożność w podawaniu numeru konta innym osobom, ponieważ może to umożliwić komuś popełnienie przestępstwa przeciwko tobie.

Czy można sprawdzić numer konta bankowego?

Na stronie internetowej banku centralnego znajduje się wyszukiwarka, która pozwala zidentyfikować właściciela rachunku poprzez wpisanie pełnego numeru rachunku lub numeru rozliczeniowego.

Jak długo bank przechowuje historię konta po zamknięciu?

Nawet po zamknięciu konta bank ma obowiązek przechowywać informacje o nim przez pięć lat, licząc od początku roku następującego po roku finansowym, którego dane dotyczą.

Czyje są pieniądze na wspólnym koncie?

Współwłaściciele wspólnego konta w banku mają równy, nieograniczony dostęp do znajdujących się na nim pieniędzy, mogą je swobodnie wypłacać, wpłacać środki, dokonywać wypłat i przenosić aktywa. Współwłaściciele odpowiadają również za wszelkie długi powstałe w wyniku korzystania przez nich z konta, np. za przekroczenie stanu konta.

Czy urząd skarbowy ma prawo wglądu do prywatnego konta bankowego?

Podatnicy powinni być świadomi, że urząd skarbowy może w każdej chwili uzyskać dostęp do ich dokumentacji bankowej. Prawem regulującym udostępnianie informacji o kontach należących do osób prowadzących działalność gospodarczą jest ustawa z 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa.

Czy ktoś widzi moje dane robiąc mi przelew?

W tytule przesyłanego dokumentu pojawi się nazwa, którą odbiorca wpisał przy zakładaniu konta, nasz identyfikator przelewu oraz to, co nadawca wpisał w polu tytułu przy zlecaniu przelewu.

W jaki sposób złodzieje kradną pieniądze z konta?

Oszuści mogą kontaktować się z klientami, podając się za pracowników banku i prosząc o podanie loginu i hasła do bankowości internetowej podczas rozmowy, po czym wysyłają kod SMS. Wykorzystują te informacje do zmiany numeru telefonu potrzebnego do autoryzacji transakcji.