Czym są kody SWIFT/BIC oraz IBAN?

Dokonując transferu środków finansowych za granicę, na pewno zastanawiasz się, w jaki sposób dotrą na odpowiedni rachunek? Na szczęście stworzony został powszechny standard, pozwalający na dokonywanie przelewów miedzy bankami poszczególnych krajów Europy i innych krajów. Dzięki kodom SWIFT (BIC) oraz IBAN, jesteś w stanie dokonywać płatności finansowych i wymiany walut w sposób bezpieczny. Sprawdź, co oznaczają i zobacz, jak łatwa jest zmiana kodu NRB na IBAN w celu prostej telekomunikacji finansowej.

Co to jest BIC SWIFT code?

Kod BIC/SWIFT (ang. Bank Identifier Code, dziś Business Identifier Code) tłumaczymy jako kod identyfikujący instytucję finansową. Jest to więc unikalny identyfikator instytucji przeprowadzającej operacje finansowe – banków. Kod Swift to międzynarodowy kod danej instytucji pozwala rozpoznać ją w systemach, umożliwiając wiarygodną komunikację pomiędzy bankami całego świata.

Kod BIC, inaczej SWIFT code, składa się z 8 lub 11 znaków, gdzie pierwsze 4 identyfikują instytucję, 2 kolejne oznaczają skrót nazwy kraju według normy SO 3166-1, a 2 kolejne oznaczają kod lokalizacji banku. Jak sprawdzić kody dla polskich banków?

Gdzie znaleźć kod SWIFT/BIC?

Bank ma obowiązek podać kod BIC/SWIFT, możemy więc go łatwo znaleźć w Internecie. Często znajdziemy je w tabelach z zamieszczonymi nazwami konkretnych banków. Z punktu widzenia osoby dokonującej przelewy międzynarodowego, dużo ważniejszy jest numer IBAN. Niemniej warto znać nr BIC/SWIFT, gdyż uściśla on instytucję odpowiedzialną za prowadzenie danego konta. Numer SWIFT to to samo co KOD banku SWIFT.

Kody SWIFT polskich banków

Poniżej znajdziecie nr SWIFT banków w Polsce, w kolejności alfabetycznej:

Nazwa Banku Kod SWIFT/BIC
Alior Bank ALBPPLPWXXX
BNP Paribas PPABPLPKXXX
Citi Handlowy CITIPLPX
Bank Millennium BIGBPLPW
Bank Ochrony Środowiska EBOSPLPWXXX
Bank Pekao PKOPPLPW
Bank Pocztowy POCZPLP4
Bank Polskiej Spółdzielczości POLUPLPR
Santander Bank Polska WBKPPLPP
Credit Agricole AGRIPLPR
Deutsche Bank DEUTPLPX
Getin Bank GBGCPLPK
Idea Bank IEEAPLPA
ING Bank Śląski INGBPLPW
mBank BREXPLPWMBK
Nest Bank NESBPLPW
PKO Bank Polski BPKOPLPW
Raiffeisen Polbank RCBWPLPW

Co to jest numer IBAN?

Kod IBAN (ang. International Bank Account Number) oznacza międzynarodowy numer rachunku bankowego, który pozwala dokonywać przelewów zagranicznych na konta bankowe w kraju i na odwrót – obywatele danego kraju mogą otrzymywać środki z zagranicznych instytucji. Kod IBAN składa się z 28 znaków, przy czym pierwsze 2 znaki to litery oznaczające kraj (ISO 3166-1), natomiast kolejnych 26 cyfr to numery kont bankowych, którym klienci danego kraju posługują się na co dzień, przy standardowych płatnościach. Długość kodu IBAN zależy od kraju. 2 pierwsze znaki są literami.

W przypadku polskich numerów 2 kolejne cyfry są sumą kontrolną rachunku, kolejne 4 znaki są identyfikatorem instytucji finansowej prowadzącej dane konto, kolejne 3 znaki oznaczają cyfrę konkretnego oddziału banku, kolejna liczna jest numerem kontrolnym, a ostatnie 16 cyfr oznaczają indywidualny numer rachunku przypisany do odbiorcy przelewu.

Gdzie znaleźć kod IBAN?

Tworzymy IBAN przez dodanie na początku numeru kodu lokalizacji. Polski numer identyfikacyjny dla naszego kraju według normy ISO 3166-1 to oczywiście PL. Taki format identyfikacji oznacza, że, dokonując płatności na rynki zagraniczne, do swojego zwykłego numeru rachunku musisz dodać PL.

Gotowe! Po dodaniu kodu kraju, poprawnie numer krajowy NRB przekształca się w IBAN. Teraz możesz dokonywać przelewy zagraniczne na swój numer bankowy.

Numery IBAN polskich banków

Poniżej znajdziecie numery IBAN popularnych polskich banków:

  • Pekao SA – 1240,
  • Santander Bank Polska – 1090,
  • ING Bank Śląski – 1050,
  • PKO BP – 1020,
  • Millennium – 1160,
  • Alior Bank – 2490,
  • mBank – 1140,
  • Credit Agricole – 1940.