Czy pracodawca może decydować o urlopie pracownika?

Większość pracujących osób już na początku roku zaczyna planować swój urlop, dzięki czemu mogą wydłużyć swój odpoczynek o kilka dni. Jednak należy przy tym pamiętać, że nasze ustalenia muszą zostać zatwierdzone przez szefa. Kiedy można oczekiwać dłuższego okresu urlopu wypoczynkowego? Czy pracodawca może ingerować w wybrany termin? Sprawdź, czy wiesz wszystko o swoim urlopie.

Warunki w nowej pracy

W trakcie poszukiwań nowej pracy warto zapoznać się z poszczególnymi warunkami, które znajdziemy w ogłoszeniach. Gdy liczymy na otrzymanie urlopu wypoczynkowego, musimy pamiętać, że przysługuje on jedynie zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Dlatego przeglądając oferty online, warto ułatwić sobie poszukiwania i zaznaczyć za pomocą filtra, jaki rodzaj umowy nas interesuje. Aby znaleźć ogłoszenia najlepiej dopasowane do własnych potrzeb, przejdź do GoWork.pl. Możemy również zapoznawać się z ofertami podzielonymi ze względu na kategorie i stanowiska. Okaże się to przydatne, gdy będziemy chcieli wybrać konkretną branżę. Warto wiedzieć, że niektóre osoby mogą także liczyć na korzystniejszy zakres urlopu wypoczynkowego ze względu na panujące warunki w danym miejscu pracy lub specyficzne cechy wykonywanego zawodu. Takimi uprzywilejowanymi grupami są m.in. nauczyciele, sędziowie, pracownicy socjalni i służba cywilna. Pracy w jednym z tych zawodów śmiało można szukać np. w Łodzi. Choć w mieście przeważają branże związane z logistyką i transportem, przemysłem farmaceutycznym czy IT, to brakuje m.in. również przedstawicieli sektora edukacyjnego, medycznego i opiekuńczego. Warto zaznaczyć, że Łódź znajduje się w czołówce miast z najwyższymi zarobkami.

Kluczowe informacje o urlopie

Urlop przysługuje każdej osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę. Warunki jego działania mogą się jednak różnić ze względu na kilka czynników. Jak już zostało wspomniane, czas trwania urlopu wypoczynkowego zależy od wykonywanego zawodu, najczęściej jednak obejmuje okres 20- lub 26-dniowy w danym roku kalendarzowym. Podstawowy wymiar odpowiada dotychczasowemu stażowi pracy danej osoby. Pracownikowi, który przepracował co najmniej 10 lat, przysługuje dłuższy okres. Czas trwania urlopu wypoczynkowego jest zależny także od okresu edukacji oraz etatu osoby pracującej. Pracodawca ma obowiązek poinformować swoich pracowników najpóźniej do 7 dni po podpisaniu umowy o obowiązującym ich wymiarze. Powinien także ustalić plan urlopów, biorąc pod uwagę wnioski zatrudnionych, jeśli w przedsiębiorstwie występuje zakładowa organizacja związkowa. W innych przypadkach może zatwierdzać terminy po porozumieniu się kolejno z pracownikami. Planując swój odpoczynek, należy także pamiętać, że częścią urlopu wypoczynkowego jest urlop na żądanie – można wykorzystać 4 takie dni w ciągu roku.

Urlop wypoczynkowy – ingerencja pracodawcy

W niektórych przypadkach to pracodawca będzie decydował o terminie urlopu wypoczynkowego dla swoich pracowników. Zdarza się tak, kiedy osoba zatrudniona nie wykorzystała jeszcze wszystkich dni wolnych za zeszły rok – wówczas najpóźniej można z nich skorzystać do 30 września włącznie. W innym przypadku pracodawca może zostać obciążony karą pieniężną. Zatem posiada prawo nakazać swoim pracownikom, aby wykorzystali zaległy urlop. Jeśli nie dojdzie do tego z uwzględnieniem porozumienia między dwiema stronami, termin wyznacza pracodawca – nawet bez zgody osoby zatrudnionej. Kolejną sytuacją, gdy pracownik prawdopodobnie zostanie przymusowo oddelegowany na urlop, jest niewykorzystanie dni wolnych w momencie wypowiedzenia umowy o pracę. Alternatywą dla pracodawcy będzie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego osobie odchodzącej, jednak częściej korzystniejszą opcją jest skierowanie jej na odpoczynek. Istnieją także wyjątki, kiedy wniosek o urlop wypoczynkowy w danym okresie może zostać odrzucony. Pracodawca nie zatwierdzi terminu, np. gdy nieobecność pracownika mogłaby mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie zakładu pracy. Jeśli okoliczności tego wymagają, zmienią się dni planowanego wypoczynku. Ponadto, w wyjątkowych sytuacjach osoba zatrudniona może zostać wezwana do miejsca pracy nawet po rozpoczęciu swojego urlopu.